O nás

Občianske združenie SFIT

Naším hlavným cieľom je sebarealizácia každého jedného člena, či sa to týka detí alebo dospelých. U detí akéhokoľvek veku sa snažíme vybudovať alebo zlepšiť koordinačné schopnosti v oblasti športu a priblížiť im pojem zdravý životný štýl. Dospelí ľudia nemajú tak veľa voľného času ako deti, takže u nich sa zameriavame hlavne nato, ako ten svoj čas naplno využiť efektívne.

Zo širokej škály aktivít, ktoré vám naše občianske združenie ponúka, si môžete vybrať podľa chuti. Jednou z hlavných aktivít je JUMPING v Brne, ktorý časom určite budeme rozširovať aj do iných miest. V letných mesiacoch pripravujeme pre vás a vaše deti letný kemp na Slovensku. Kemp bude zameraný na rozvýjanie športových schopností plus s výukou anglického jazyka.

Členstvo v združení Sfit je dobrovoľné pre každú fyzickú aj právnickú osobu, ktorá súhlasí so stanovami oz. Členstvo vzniká zápisom do nášho zoznamu. Vaše práva a povinnosti a taktiež zánik členstva - viac informácií sa dočítate v celej prílohe - stanovy OZ.